Historikk

1.januar 1986 var stiftelsen Norsk Hestesenter i gang med sitt første driftsår. Det ble en myk overgang fra militær til sivil virksomhet da det også tidligere ble arrangert sivile kurs på Starum. Både Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund og Hest og Helse var flittige brukere av Starum mens det fremdeles var militær aktivitet.

Høsten 1987 var et nytt internat klart til bruk. I tillegg ble stallkapasiteten utvidet. I løpet av Norsk Hestesenters første 10 driftsår var 2527 elever med på kurs i en uke eller mer, mens 4202 elever deltok på kortere kurs.