Kontortid og vakttelefon

Kontortida på Norsk Hestesenter / Norsk Hestefagskole er mandag - fredag 08.00 - 15.30.
Ved behov for hjelp i forbindelse med ankomst av kursdeltakere og hester utenom kontortid, kan man ringe Vakttelefon 90 82 49 45.