Stifterorganisasjonene

NORSK HESTESENTERS STIFTERORGANISASJONER

Det Norske Travselskap
Pb. 194, Økern, 0510 Oslo, tlf.22 95 60 00
Styreleder: Knut Weum, mob  916 44 639 
E-post: dnt@rikstoto.no
Hjemmeside: www.travsport.no

Foreningen Arbeidshesten
Styreleder: Øystein Lien, mob 977 18750 
E-post: oeyslien@online.no
Hjemmeside: www.foreningenarbeidshesten.com

Foreningen til Kjørehestens Fremme
Styreleder: Dag Præstrud, mob 906 11586 
Hjemmeside: www.kjorehest.no

Hest i Turistnæring
Styreleder: Martin Hjerkind, 2661 Hjerkinn 
E-post: martin.ekre@hjerkinn.no
Hjemmedside: www.hest.org

Hest og Helse
Styreleder: Kristin Lilleeengen, mob 976 68633
Hjemmeside:  www.hestoghelse.no

Landslaget for Dølahest
Styreleder: Åge Øibakken, mob 959 81576 
E-post: leder@dolahesten.no 
Hjemmeside:  www.dolehesten.no

Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest
Styreleder: Solveig Wisløff
Epost: solveig.wis@email.com
Nestleder og sekretær: Ingrid Sponheim
E-post: ingridsponheim@hotmail.com
Hjemmeside: www.rimfakse.no

Norges Fjordhestlag
Styreleder: Janne Seilen, mob 920 94232
E-post: janneseilen@hotmail.com
Hjemmeside: www.fjordhest.no

Norges Hovslagerforening
Leder: Jo Kåre Bakke
E-post: post@hovslagerforeningen.no
Hjemmeside: http://hovslagerforeningen.no/

Norges Rytterforbund
Postboks 5000, 0840 Oslo, tlf. 21 02 96 50
President: Tore Sannum, mob 907 77170
E-post: nryf@rytter.no,
Hjemmeside: www.rytter.no

Norsk Araberhestforening
Styreleder: Elisabeth Valsø, mob 984 33550
E-post: leder@arabeberhest.no
www.araberhest.no

Norsk Forening for Fullblodsavl
Styreleder: Maria Robertz, mob 48 29 08 08
E-post: robertzmaria@gmail.com
Hjemmeside: www.ovrevoll.no/avl/NFFF/

Norsk Hesteeierforbund
Sekretær: Kjell Åge Øie-Kjølstad, mob 907 69816
E-post: roset_s_gard@hotmail.com
Hjemmeside: www.hesteeierforbund.no

Norsk Islandshestforening
Styreleder: Nils Andre Olsen, mob 951 77473 
E-post: leder@nihf.no
Hjemmeside: www.islandshest.no

Norsk Jockeyklub
PB 134,1332 Østerås , tlf. 22 95 62 00
Styreleder: Sigurd Armand Hauge
E-post styreleder: sah@haugeindustrier.no
E-post: galopp@online.no 
Hjemmeside: www.ovrevoll.no

Norsk Ponniavlsforening
Styreleder: Stein Langørgen, mob 995 94322
E-post: leder@ponniavl.no
Hjemmeside: www.ponniavl.no

Norsk Varmblod
Leder Mette Hansson, Årkvislavegen 5, 3400 Lier, tlf. 32 84 53 08/917 95 510
E-post: mette@vivelstad.no
Hjemmeside: www.norskvarmblod.no