Tildelingsbrev

Hvert år sender Landbruks -og matdepartementet et såkalt tildelingsbrev til NHS som sier noe om hvor store overføringer som sendes fra Norsk Rikstoto til NHS og hvilke arbeidsoppgaver som følger med overføringene.

Dølahester på beite. Foto: Øystein Bakken