Representantskapet

 

Representantskapet ved Norsk Hestesenter
Camilla Skotvedt er ordfører i representantskapet. Representantskapet ved Norsk Hestesenter består av 22 representanter fra de 16 stifterorganisasjonene.