Utdanningsrådet

 

  Utdanningsrådet ved Norsk Hestesenter    
  Lars Viggo Berntsen (leder)      
  Kirsten Arnesen      
  Tore Kristiansen      
  Kjell Egil Torgersen      
  Ellen Trætteberg