Utdanning

NHS er alene i Norge om å utdanne ridelærere og travtrenere, og for utdanning med oppstart høsten 2018, er søknadsfristen 15. april.

Velkommen med din søknad!

Både ridelærer- og travtrenerutdanningen er godkjent som fagskoleutdanning i NOKUT, det statlige godkjenningsorganet for utdanning. Det er stor etterspørsel etter ridelærere over hele landet, og med vår ridelærerutdanning får du et godt grunnlag for å jobbe profesjonelt med hester. Undersøkelser viser at et stort flertall av dem som tar travtrenerutdanning hos oss jobber i travsporten etter at de er ferdige på Starum.

Det er flere veier å gå for å kunne søke ridelærer eller travtrenerutdanning. Dette er kravene:

* fagbrev i hestefaget fra videregående skole
  eller
* godkjent 3-årig videregående skole og hestefaglig realkompetanse
  eller
* kunne dokumentere hestefaglig realkompetanse (dvs relevant hestepraksis)

Er du i tvil om kravene for å søke, kontakt oss gjerne på tlf 61 16 55 00 eller på nhest@nhest.no

Mer info om de ulike utdanningstilbudene, innhold, varighet og opptak finner du under hver enkelt studieretning i menyen på høyre side.