Lærlinger og yrkesmuligheter

Lærlinger og yrkesmuligheter

Detaljert informasjon om lærlingeordningen finner
du på hjemmesiden til Opplærlingskontoret

Etter fagprøve som hestefaglært kan du få jobb på staller, hestesentra og andre bedrifter innen hestebransjen som for eksempel stallarbeider, assistent osv. avhengig av hvilke områder fagbrevet er avlagt på.

Du kan også ta videre utdanning ved Norsk Hestefagskole .

En tredje mulighet er å ta allmennfaglig påbygning til studiekompetanse for høgskole/universitet.

Linker:
Norges veterinærhøyskole
Universitet for Miljø og biovitenskap (tidl. Norges Landbrukshøgskole)
Høyskolen i Oslo - Fysioterapi