Bachelorgrad i hestefag

Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad, NHS,  19.03.2010

Høsten 2010 åpnet UMB (Universitetet for Miljø-og Biovitenskap) et nytt studietilbud: Bachelorgrad i hestefag. Studiet skjer i samarbeid med NHS ved at undervisningen legges til Starum i opptil 3 uker pr semester. Resten foregår ved UMB på Ås.
Det treårige studiet gir kompetanse innen avl, ernæring og atferd hos hest. Undervisningen består av forskningsbaserte forelesninger, kollokvier, oppgaveskriving, studieturer og fordypning i selvvalgte tema.

OBS: NMBU (tidligere UMB) vedtok i 2014 å legge ned studiet. Siste opptak for bachelor i hestfag skjedde høsten 2014.
Ta kontakt med NMBU for nærmere informasjon.

Som ferdig utdannet kan du være med på å styrke hestenæringa i Norge med din kompetanse. En rekke videregående skoler (nærmere 30) har hestefag som studieretning, og ved å videreutdanne seg som lærer kan man søke jobber her.
Mange landbruks-og næringsavdelinger i kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannskontor mangler kunnskap om hest. De som tar bachelorgraden i hestefag vil derfor kunne være viktige folk innenfor planlegging og rådgivning.
Dersom man planlegger å starte eget hesteforetak eller jobbe med drift av hestesentre/ridesentre kan bachelorgraden være svært nyttig. Det samme gjelder det sterkt voksende fagfeltet hest/helse. En rekke helseinstitusjoner i Norge bruker hest som en del av behandlings eller rehabiliteringstilbudet, i tillegg til at landbruksmyndighetene satser sterkt på prosjektet "Inn på tunet" på norske gårdsbruk. Hesten spiller en stadig viktiger rolle her. Med det øker også behovet for hestekompteanse.