Hovslager

Foto: Stein Bjørge

For å bli hovslager må man gjennomføre VG1 naturbruk og VG2 heste- og hovslagerfag. Deretter må man gjennomføre 2 års opplæring i bedrift (lærlingkontrakt), for så å avlegge fagprøven.

Dersom man har minst fem års praksis fra hovslagervirksomhet (praksisen må godkjennes av fagopplæringskontoret i ditt hjemfylke), kan man melde seg opp til eksamen som praksiskandidat. Da må det gjennomføres en teoretisk prøve før man går opp til den praktiske prøven.

Ved Norsk Hestefagskole tar vi inn vanlige lærlinger som har gått VG2 heste- og hovslagerfag.
Utover dette undervises det i hovpleie på fagskoleutdanningene travtrener og ridelærer, samt på våre helgekurs i hovpleie.

Veiledning for praksiskandidater i hovslagerfaget.
Mange henvender seg til Norsk Hestefagskole og andre skoler for å få informasjon om framgangsmåte m.m. for å ta fagprøve i hovslagerfaget som praksiskandidat (privatist).Som en hjelp for å komme videre i prosessen har vi laget en omfattende veiledning.

Norsk Handverksutvikling - Sekretariatet for små og verneverdige fag.

Riksanleggene Wången, Strömsholm og Flyinge har en treårig yrkeshøyskole, samt en tilleggsutdannelse for deg som allerede jobber som hovslager.

https://wangen.se/utbildningar/yrkeshogskoleutbildningar/

https://flyinge.se/utbildningar/yrkesutbildningar/

https://stromsholm.com/utbildningar/yrkesutbildningar/