Opptakskrav til utdanninger

Det generelle grunnlag for opptak til fagskoleutdanning ved NHS er:

- Fullført og bestått fagutdanning i hestefaget,
eller
- annen fullført og bestått videregående opplæring, og dokumentert hestefaglig realkompetanse.

Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser, blir de som fyller det generelle kravet innkalt til rangeringsprøve før opptak.

(Utdrag fra NHS opptaksreglement. Komplett reglement finner du her)