Reglement for fagskoleutdanningene

Her finner du reglement for fagskoleutdanningene ved NHS, dette inneholder opptaksregler, regler for studentene, og regler om eksamen.

Forskrift opptak eksamen NHS 2018.pdf