Ridelærer

Husk søknadsfristen 15. april!

NHS er alene i Norge om å tilby ridelærerutdanning, og det er stor etterspørsel etter kompetente ridelærerere over hele landet. Ridelærerutdanningen er en yrkesrettet utdanning, og det legges stor vekt på egne rideferdigheter. Målet er at man skal kunne undervise og trene ryttere på alle nivå fra grunnleggende ridning og opp til MB/1’20-nivå. En ridelærer fra NHS vet også hvordan man planlegger og organiserer et ridesenter.

Personlige forutsetninger
En ridelærer må være tålmodig og sikkerhetsbevisst. Du må vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner. Du må ha godt håndlag med hester og kunne kommunisere effektivt med elevene. Sosiale og pedagogiske ferdigheter er viktig.

Arbeidsområder
En ridelærer underviser elever i alle aldre i ridning og stell av hester/hestehold. Du må kunne ta utgangspunkt i rideelevenes behov, og gi både barn og voksne et tilbud som passer for dem. Som ridelærer kan du undervise både nybegynnere og viderekomne. Du må kunne bruke teoretiske hestefaglige og pedagogiske kunnskaper slik at du kan ta hånd om hester, stallbygninger og rideelever.

Vanlige arbeidsoppgaver for en ridelærer:

  • planlegge og organisere et ridesenter
  • stell av hester og renhold i stallen
  • administrativt arbeid
  • kontakt med elever, foreldre og myndigheter

Noen ridelærere tilbyr ridning for elever med ulike funksjonsnedsettelser eller terapiridning i samarbeid med fysioterapeuter.

Praktisk info
Ridelærerstudiet strekker seg over to år, og er delt opp i tre moduler; Ridelærer I (21 uker), Ridelærer II (42 uker) og Ridelærer III (21 uker). Normalt semester er fra august til desember, og fra januar til mai. 

Studentene bor vanligvis på internatet på Starum, og tar del i de daglige rutinene i våre staller.

Priser oppstart 2019
Semesteravgift: 38 500,-   
Mat (pr semester): 14 500,-     
Overnatting (pr semester): 12 500,- / 16 500,- (dobbeltrom/enkeltrom internat)

Ridelærerstudiet ved Norsk Hestesenter er godkjent av NOKUT som fagskole, og studentene har derfor rett til å søke om lån/stipend i Lånekassen. Søknadsfrist er 15. april samme år som oppstart.

Opptakskrav og søknad
For å bli tatt opp som student ved fagskoleutdanningen på Norsk Hestesenter må du oppfylle ett av følgende krav:

  • fagbrev i hestefaget fra videregående skole
  • godkjent 3-årig videregående skole og hestefaglig realkompetanse (må dokumenteres)
  • 5 år med hestefaglig realkompetanse (må dokumenteres)

De som fyller det generelle opptakskravet blir innkalt til rangeringsprøve før opptak. Rangeringsprøven går over to dager, og består av ridning i sprang og dressur, en toriprøve om grunnleggende hestekunnskap, stalltjeneste, et personlig intervju og en liten fysisk test. Ridedelen ligger på ca LB-nivå i dressur og rundt 80 cm i sprang. Hovedformålet med rangeringsprøven er å se studentenes egnethet som ridelærer, deres utviklingspotensiale og evne til å ta til seg læring. 

Ved opptak til studiet blir man tatt opp til Ridelærer I, II og III. Man må bestå eksamen i hver del for å gå videre. Det er mulig å avslutte etter eksamen på Ridelærer I eller II. Ved bestått eksamen oppnår man internasjonal autorisasjon som ridelærer på det høyeste nivået man har eksamen i. Det er også mulig å ta hele eller deler av utdanningen ved tilsvarende læresteder i en rekke andre europeiske land.

Har du spørsmål om opptakskravene, så kontakt oss gjerne på telefon 61 16 55 00.