Opptakskrav til utdanninger

Det generelle grunnlag for opptak til fagskoleutdanning ved NHS er:

- Fullført og bestått fagutdanning i hestefaget
   eller
- Annen fullført og bestått 3-årig videregående opplæring pluss dokumentert hestefaglig realkompetanse
   eller
- At du har fylt 25 år og kan dokumentere hestefaglig realkompetanse (dvs relevant hesteerfaring)

Dersom det er flere søkere enn antall studieplasser, blir de som fyller det generelle kravet innkalt til rangeringsprøve før opptak.

(Utdrag fra NHS opptaksreglement. Komplett reglement finner du her)