Travtrener

Dersom du ønsker å ha travsport som yrke er dette utdanningen for deg. For å kunne søke Det Norske Travselskap om profesjonell travtrenerlisens er det krav om bestått eksamen fra travtrenerutdanningen på NHS.

SØKNADSFRIST: 15. APRIL

I løpet av travtrenerstudiet får du undervisning i følgende fagområder:
- Hestehold
- Föringslære
- Veterinærlære
- Hovpleie
- Treningslære
- Praktiske ferdigheter i trening av hest
- Innføring i relevante lover og regler
- Travsportens organisering i Norge
- Økonomi og adminstrasjon
- Media, informasjon, markedsføring og kundebehandling

Flere detaljer om hvilke områder studentene jobber med praktisk og teoretisk finner du her.

Opptakskravene for travtrenerutdanningen er angitt i opptaksreglementet, som du finner her.
I tillegg vil erfaring fra travsporten vektlegges, samt personlige egenskaper i tråd med det som er beskrevet på høyre side.

Fagmålene for travtrenerutdanningen er at studentene etter endt utdanning skal:

  • ha oppnådd kompetanse for å drive selvstendig næringsvirksomhet som travtrener
  • ha oppnådd stor innsikt i hestefaglige emner, herunder fagkyndig skjøtsel, fôring og trening av travhest
  • ha oppnådd nødvendige kunnskaper for å etablere og drive trenervirksomhet ut fra hestefaglige, økonomiske, etiske og sikkerhetsmessig anerkjente prinsipper
  • ha oppnådd bred innsikt i travsportens organisasjoner og regelverk, samt kunnskaper om markedsføring kundebehandling og massemedier
  • ha lært å vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner ut fra sosiale og etiske grunnprinsipper

Ved bestått eksamen kan studenten søke DNT om lisens som profesjonell travtrener.