Arbeidsområder

En travtrener har som hovedoppgave å trene egne eller andres travhester fram mot et nivå som tilsier at de kan starte i løp. En travtrener har stall med flere hester i trening og personer ansatt som medhjelpere i stall og med trening av hestene.
Travtreneren er selvstendig næringsdrivende, med ansvar for budsjettering, regnskap, personaladministrasjon i tillegg til ivaretakelse av hestenes helsemessige tilstand og sportslige utvikling.

Blant de mange oppgavene til en travtrener er også innmelding av hester til løp, overholdelse av lover og regelverk, samarbeid med veterinær, hovslager og annet fagpersonell, samt å ivareta etiske og medisinske hensyn i forhold til hestene. En travtrener må være en god kundebehandler. Kontakt med og service overfor fagpresse og massemedier for øvrig er også en viktig oppgave for travtreneren. En travtrener skal framstå som en god ambassadør for sporten.

I mange tilfeller er også travtreneren selv kusk for hestene han/hun har i trening, og kan også kjøre løp med hester for andre hesteeiere/trenere.
En travtrener har tradisjonelt svært uregelmessig arbeidstid. På grunn av det store antall travløp som arrangeres ligger det i sakens natur at travtreneren har valgt seg et yrke som krever mye tid, og derav stort engasjement og arbeidsvilje.