Utlandet

I de nordiske land og ute i Europa ellers finnes en rekke utdanningstilbud innen hestesport og hestehold.

Også utenfor Europa er det offentlige og private institusjoner som tilbyr utdanning innen hestesport og oppdrett/trening av hest.
NHS har samarbeid med noen land og skoler, men best informasjon får du ved å kontakte dem direkte.

Du finner linker til forskjellige institusjoner til høyre på siden.
Når det gjelder travtrenerutdanningen, må man i prinsippet ha tatt travtrenerutdanningen ved NHS for å få profftrener A-lisens fra Det Norske Travselskap (DNT). Ved annen utdanning fra utlandet og praksis som profftrener i andre land, kontakt DNT.

NHS har et utstrakt samarbeid med de utenlandske organisasjonene International Group for Equestrian Qualifications og Equestrian Educational Network.

Dette er bl.a. med på å sikre at utdannelsen av ridelærere er harmonisert over store deler av verden og legger opp til utveksling av kunnskap og erfaringer på tvers av landegrensene. For eksempel kan du ta Ridelærer(1) hos oss på NHS, for deretter å ta Ridelærer (2) hos en av våre samarbeidspartnere i for eksempel Sverige, Frankrike eller Irland.

Brosjyre fra Equestrian Educational Network