Avlsvurdering varmblodstraver

Her følger info om innmelding av hingst til avlsvurderingen for varmblodstraverer på Bjerke onsdag 13.mars 2019. Her finner du også viktig info om bruk av varmblodstraverhingster som er  tenkt brukt i avlen, men som ikke skal vises på Bjerke.

Ja El Tomcat, avlsgodkjent i 2016.

 

 Bedekningstillatelse:

Enhver bruk av varmblods traverhingst til avl i Norge, betinger at det løses bedekningstillatelse hos Det Norske Travselskap (DNT) for det aktuelle året. Dette er en forutsetning for at et evt. føll skal kunne bli registrert som traver. Denne må løses for:

 

For å kunne avle norskfødte føll med godkjent hingst stasjonert i Norge gjelder følgende:

 • Hingsten må være kåret (modell før 2015) eller vurdert godkjent (modell fra 1.1.2015) og være fri for defekter som gir avlsforbud.
 • Hingst som er avlsvurdert etter framvisning i annet nordisk land behøver ikke vises på kunngjort avlsvurdering i Norge, men de må søke NHS om teoretisk avlsvurdering for Norge. Pris for teoretisk avlsvurdering er kr. 6 250,- inkl.mva. Her kan du melde inn hingst for teoretisk avlsvurdering. Skriv i e-posten hvilken hingst innmeldingsen gjelder, så kontakter vi deg for videre opplysninger vedr.betaling mm.
 • Hingst som ikke er godkjent i Norge eller annet nordisk land må meldes til avlsvurdering. Pris kr. 12 500,- som inkluderer bedømmelse, helse- og røntgenundersøkelse.
  Her melder du på hingsten til avlsvurdering.
 • Avkom etter hingst godkjent for norsk avl i henhold til ovennevnte får fulle rettigheter med hensyn til startrett i klasseløp, mønstringsløp etc. (se under)

 

For importsæd 2019 gjelder følgende:

 • Importør/ansvarlig person må søke om bedekningstillatelse 2019 for alle hingster som blir benyttet (se over). Denne vurderingen vil skje våren 2019 i forbindelse med avlsvuderingen om våren.
 • Hingster som har vært godkjent tidligere år er automatisk godkjent.
 • For nye hingster må det søkes NHS om godkjenning.
  Her kan du søke for nye hingster - sædimport. Skriv i e-posten hvilken hingst søknaden gjelder, så kontakter vi deg for videre opplysninger vedr.betaling mm. Pris er kr. 3 250,-

 

NB: Viktig info ved bruk av hingst som står i Norge og som ikke er vist på avlsvurdering:

Begrepet «Bruk av egen ukåra hingst på egen hoppe» eksisterer ikke lenger i varmblod traveravl. Fra 2016 utgikk dette begrepet.
Avkom etter hingster i Norge som ikke er vist på avlsvurdering vil miste mange rettigheter.
Føll etter hingst som ikke har vært på avlsvurdering vil ikke være berettiget til:

 • Oppdretterpremier
 • Deltakelse i de klassiske årgangsløpene
 • Deltakelse i Prinsesse Märthas Louises pokalløp
 • Deltakelse i Jarlsberg Grand Prix
 • Deltakelse i mønstringsløp
 • Deltakelse i DNTs unghestserie