Innmelding til hingsteutstillinger

Sleipner 123DH f.1870 sammen med Nils Frydenlund

Innmelding til hingsteutstillinger:

Alle hingsteutstillinger for 2017 er avholdt. Terminliste hingsteutstillinger 2018 legges ut så snart den klar.


Terminliste hingsteutstillinger 2018 kommer her


Enkelte avlsorganisjoner arrangerer egne utstillinger, se den respektive raseforening sin hjemmeside for mer informasjon.