Stav dølahest og nordlandshest/lyngshest

Stav_dolahest_nlhest.pdf